ការបង្កើតគេហទំព័រនៅកម្ពុជា

ប្លក់

ប្រាំមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីខ្ញុំមកដល់ប្រទេខ្មែរខ្ញុំបានរៀនភាសាខ្មែរបន្តិចម្តង ៗ ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានដូចជាខ្ញុំអាចរស់នៅបាន។

 នៅពេលខ្ញុំរស់នៅជប៉ុនខ្ញុំបានក្លាយជាអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងរចនាប្លង់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមគេហដ្ឋាននិងខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយដែលទាក់ទងនឹងទេសចរណ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សំរេចចិត្តចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាផងដែរ

 ទោះបីជាអ៊ិនធឺរណែតរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏មនុស្សជាច្រើនប្រើហ្វេសប៊ុកនៅលើស្មាតហ្វូនចាស់របស់ពួកគេជំនួសឱ្យកុំព្យូទ័រ។  និយាយពីអ៊ីនធឺណិតប្រជាជនជប៉ុនស្វែងរកអ្វីមួយនៅលើហ្គូហ្គោល។ ប៉ុន្តែប្រជាជនកម្ពុជាព្យាយាមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយហ្វេសប៊ុក។

 សៀមរាបជាទីប្រជុំជនទេសចរណ៍និងមានគេហទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសជាច្រើនប៉ុន្តែមិនសូវមានគេហទំព័រភាសាជប៉ុនទេ។

 ដូច្នេះយើងចង់ជួយបង្កើតគេហទំព័រភាសាជប៉ុន។ 

Comments

タイトルとURLをコピーしました